Popkonstens historia

I december 1962 hölls ett symposium på MoMa i New York där museet inbjudit flera kända kritiker att diskutera och debattera ett nytt fenomen som fullkomligt exploderat och vänt upp och ner på konstvärlden. Fenomenet som inte hade något klart namn innan symposiumet kom att benämnas Pop Art i inbjudan - ."A Symposium on Pop Art"

 

På kvällen den 30 december 1962 kunde man se John Cage, Marcel Duchamp, två som påverkat Popkonstnärerna starkt, samt Andy Warhol, som bara några veckor innan slagit igenom från ingenstans, och Roy Lichtenstein som målade något så trivialt som seriefigurer och Robert Rauschenberg så betydelsefull i tiden och många andra tunga namn ur tidens konstvärld bänka sig för att lyssna på vad konstkritikerna hade att säga. Under året 1962 hade alla de fem som skulle bli popkonstens hårda kärna haft sina första soloutställningar och tidens kritikerkår utropade unisont att det hela var en fullständig "katastrof".

 

Peter Frisk föreläser om utvecklingen fram till detta centrala genombrottsår för popkonsten. Vad var det som påverkade dess genomslag? Hur såg det amerikanska samhället ut och varför målade och skulpturerade konstnärerna som de gjorde just då? Genombrottsåret 1962 är centralt och popkonsten som fenomen existerar egentligen en ganska kort peroid då den falnar redan 1964. Den hade då hunnit att förändra konsten in i sitt djupaste väsen.

 

Peters föreläsning om Popkonstens historia koncentrerar sig farmför allt på de fem centrala popkonstnärerna: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Tom Wesselman, Claes Oldeburg och åren 1962-64.

 

Det som är intressant med Popkonsten är att vår tids människor troligen har lättare att förstå Popkonsten än tidigare epoker innan 60-talet. Popkonsten ingår i 60-talets ungdomsuppror och var ett generationsbrott. Hela dess estetik ligger som grund för hela vårt nutida samhälle och en överhajpad nutida konstnär som Jeff Koon är fullständigt sprungen ur, ja, kort och gott en kopia tagen ur popkonstnärernas idévärld där konsumsion är dess totala kärna.

 

Till föreläsning ingår ett bildspel.

 

Föreläsningen kan bokas över hela landet.

© 2018 Peter Frisk.