Nobelcenterfunderingar

21 mars 2014 Tulhuset.jpg

Om Nobel Center och dess placering ...

Mitt i Stockholm ligger ett av världens vackraste stadsrum. Från Kungsträdgården till Blaiseholmen med Grand Hotell och Nationalmuseum och vidare ut till Skeppsholmen och Kastellholmen tillsammans med Gamla stan och Söders bergmassiv i syd anses de här centralaste delarna av staden enligt många som en mycket unik plats.

 

Det unika och märkvärdiga bör, tycker man, skyddas och hanteras varsamt.

 

I denna sköra miljö planeras nu en ny byggnad: ett Nobel Center som beräknas få 20.000 kvadratmeter yta och som ska placeras bakom Nationalmuseum. Där finns idag en park, Museiparken, ett Tullhus från 1876 och två äldre sjömagasin.

 

En tävling är utlyst där internationella och några svenska s.k. "stjärnarkitekter" ingår. Hur byggnaden kommer att se ut är i färdigt skick är alltså ännu oklart. Dess planerade storlek kommer med all sannolikhet att förändra platsen. Frågan är hur.

 

Tävlingsområdet för det planerade Nobel Centret är streckat.

 

Med "Nobelcenterfunderingar" kommer Peter Frisk att kritisk granska projektet från flera håll. Med bilder och jämförelser och funderingar om projektet kommer Peter att försöka visualisera på plats hur det möjligen kommer att se ut om man bygger en byggnad på 20.0000 kvadratmeter yta på tomten bakom Nationalmuseum. Peter kommer också att fundera över de arkitekter som bjudits in samt jämföra med andra aktuella projekt i Stockholm och internationellt.

 

Vandringen är en motvikt mot det lanserade förslaget och Peter Frisk står helt politiskt oberoende och fritt oberoende från föreningar eller företag eller andra organisationer.

 

Samlingsplats: Vid Nationalmuseums entré. Till vänster om dess trappor.