På jakt efter dekadansen

Cornelis Vreeswijk betraktades under sin samtid som en kontroversiell, burlesk, svårfångad och törstig figur. Hans konstnärskap kom att hamna i skuggan av skandaler och tidningsskriverier. Cornelis, en outsider i det svenska välfärdssamhället, sjöng om socialt utslagna, fyllon och andra slitna existenser. Han var mer än denna rumlare. Han var poeten, lyrikern som obehindrat rörde sig mellan jazz, blues och visa.

På jakt efter dekadansen” är ett visprogram där Peter Frisk berättar och ger sina egna vinklingar om Cornelis Vreeswijk och hans liv. Här möter lyssnaren såväl den stillsamme och lyriske Cornelis som den mer burleska vismakaren.

© 2018 Peter Frisk.